Klanten

Onze klanten zijn ondernemers of marketingverantwoordelijken in Vlaamse kmo's. Herkent u zich in één van de onderstaande situaties? Dan staan wij voor u klaar.

  • U lanceert een nieuw bedrijf, project, product of dienst en wilt dit van bij het begin marktgericht aanpakken.
  • U bent een groeibedrijf dat haar marketingbeleid professioneler wil uitbouwen om meer te halen uit bestaande of nieuwe markten.
  • Uw businessmodel of bedrijf is aan een grondige herpositionering toe, en vereist een nieuwe marketingstrategie.

Klanten komen vooral bij ons aankloppen omdat ze méér leads, méér omzet, méér klanten en méér marge willen hebben. Maar ook omdat ze professioneler en consistenter willen communiceren, in plaats van een ad hoc marketingbeleid te voeren. Ze willen vaak ook risico uitsluiten (vooral voor start-ups) door bij het prille begin professioneel naar de markt te gaan. Soms worstelen klanten met hun imago en/of positionering, en zoeken ze een externe adviespartij met ervaring bij het herpositioneren van bedrijven. En heel vaak zoeken ze een extern klankbord en een objectieve partij die ‘onbesmet’ is en met het nodige helicopterzicht nieuwe inzichten en advies kan leveren.

Hieronder vindt u een overzicht van gerealiseerde projecten, de recentste eerst. Doorloop even de lijst om een idee van onze klantenportefeuille te krijgen, of zoek via de rechter navigatiekolom gericht volgens type bedrijf.

BAKU (Gent)

BAKU is gespecialiseerd in de plaatsing van ramen en deuren, en dit zowel in hout, pvc en aluminium. Met een nieuwe innovatieve business-unit 'BAKU New Generation' gaat ze ook originele en exclusieve ramen (zoals minimalistische schuiframen) aanbieden aan bestaande en nieuwe doelgroepen. Het bedrijf was op zoek naar een duidelijk gedefinieerde lange-termijn visie en strategie, die moest worden vertaald in praktische en eenvormige communicatie.  

Avocom (Gent)

Avocom is een Gents IT-bedrijf, op zoek naar meer groei en meer nieuwe klanten. Het bedrijf had in dit kader slechte ervaringen met koude prospectie, en wou haar marketingbeleid over een andere boeg gooien. Er werd, na een grondige audit, een gedetailleerd plan van aanpak uitgeschreven waarmee Avocom deze groeidoelstellingen moet verwezenlijken. De belangrijkste strategische beslissing binnen het marketingplan werd het verlaten van de piste 'algemeen IT-bedrijf' ten gunste van een toekomstige niche-profilering als 'specialisten in Office365'. Deze sterkere profilering in de markt zal prospectie gemakkelijker maken, en sluit meteen aan op een belangrijke marktevolutie binnen de wereld van kantoorsoftware.

Boomkwekerij Willy De Nolf (Waregem)

Hoe kan een planten- en boomkwekerij die letterlijk duizenden soorten kweekt de betere soorten onder de aandacht brengen en haar klanten (tuincentra en tuinaannemers) helpen om meer betere planten te verkopen? Dat was de vraagstelling van het familiebedrijf Willy De Nolf. Wij formuleerden in een communicatieplan een antwoord op die vraag, met een concrete uitwerking voor online communicatie, netwerken, reclame en klantenbeleving. In een tweede communicatieplan wordt de volledige communicatie van de kwekerij onder de loep genomen en worden tal van optimalisatievoorstellen uitgewerkt. De focus daarbij ligt op het heroveren van de lokale markt. 

Pergamene (Herentals)

Pergamene is een speciaalzaak in advies en plaatsing van raamdecoratie, en in het bijzonder van zonwering en shutters. Om de verkoopcijfers omhoog te krikken en een toekomstvisie voor het bedrijf uit te tekenen, werd een nieuw businessmodel uitgeschreven. Daar volgt onder andere een nieuwe naam uit. De concrete communicatiestrategie stippelt de weg uit die het bedrijf moet bewandelen om die specialisatie in raamdecoratie in de verf te zetten en op korte termijn nieuwe klanten te overtuigen.

Advicare (Dessel)

Advicare is een nieuwe groothandel in medisch materiaal en producten voor thuisgezondheid, mét ondersteunend advies. Binnen de strategische oefening voor Advicare was de positionering ten opzichte van de concurrentie uiterst belangrijk. We gaan Advicare immers niet in de markt zetten als een zuivere groothandel. Wel als een groothandel met advies, dé waarde waarmee we het verschil met de andere groothandels gaan maken. Wij tekenden het businessmodel samen met de zaakvoerder uit, vertrekkende vanaf het prille businessidee. Vervolgens hebben we een gedetailleerd communicatieplan uitgeschreven, dat haarfijn vertelt hoe Advicare met haar professionele en particuliere klanten moet communiceren.

Centrum voor Thuisverpleging (Westerlo)

Centrum voor thuisverpleging is een erkende thuisverplegingsdienst die zowel algemene thuisverpleging als gespecialiseerde zorgdiensten aanbiedt. Het bedrijf wil op korte termijn evolueren naar een multidisciplinair team, waarbij algemene thuisverpleging naast gespecialiseerde zorgdiensten draait. Het marketingplan werd gefocust op deze herpositionering, op meer naambekendheid bij huisartsen en andere relevante stakeholders, op processen voor meer gecentraliseerde communicatie én op een nieuwe communicatiestrategie die met een minimum aan middelen een maximum aan resultaat garandeert.

Op basis van de ontvangen adviezen - en zeer directe en bruikbare tips - zijn we direct aan de slag gegaan. Met de steun van het Desmyttere-team hebben we de "gedachten" omgezet in daden. Wij zijn er vast van overtuigd dat het een meerwaarde is voor onze werking en een positieve flow teweegbrengt voor gans het team.
- Dirk Laeremans, zaakvoerder -

Vloeberghs & Zaalberg (Leuven)

Vloeberghs & Zaalberg is een nieuw kantoor dat staat voor 'aankoopmakelaars voor vastgoed' of 'bemiddelaars bij de aankoop van vastgoed'. Zij zijn voor particuliere en professionele klanten een tussenpersoon bij het aankopen van vastgoed, en begeleiden hen bij een deel van of bij het volledige aankoopproces. Het concept werd door ons van idee-fase omgevormd naar een concreet en werkbaar businessmodel. Dat businessmodel werd vervolgens het perfecte kader waarbinnen Guy Vloeberghs en Karin Zaalberg hun activiteiten zullen ontplooien en waarbinnen de communicatiestrategie zal worden uitgerold.

MVD All Paints (Geetbets)

MVD All Paints is een familiebedrijf gespecialiseerd in schilderwerken binnen én buiten voor zowel particulier als voor bedrijven. Vader en dochter kunnen terugvallen op meer dan 20 jaar ervaring in wand- en vloerbekleding en sturen vanuit die kennis en de focus op kwaliteit enkele schilderteams aan. Om opnieuw aan te knopen bij eerdere klantengroepen, zoals gebouwenbeheerders en syndici, schreven we een communicatieplan uit. Er wordt voortaan ingezet op een regelmatige communicatie met klanten en potentiële klanten, waarbij netwerken een centraal onderdeel wordt. Ook de optimalisatie van de website werd niet vergeten om naast mond-aan-mond-reclame ook via online kanalen leads binnen te krijgen.

Parel (Gent)

In de Henegouwenstraat in Gent huist de juwelenwinkel Parel die gespecialiseerd is in juwelen met parels. Na een audit van de huidige communicatiestrategie werd een aanpak uitgeschreven om de winkel meer zichtbaarheid en meer naamsbekenheid te geven. Een verbeterde website, kansen voor gratis persaandacht, organisatie van evenementen en een optimalisatie van de outdoor communicatie maken deel uit van het communicatieplan waarmee de winkel meer klanten wil aantrekken.

SPIT catering (Leuven)

SPIT catering is de nieuwe naam van SPIT horeca-opleidingen. Na het wegvallen van overheidssubsidies stond dit maatwerkbedrijf (beschutte werkplaats) voor een stopzetting van de activiteiten. Om het voortbestaan te garanderen moest men op zoek gaan naar een duurzaam businessmodel. Wij organiseerden een brainstorm met interne en externe stakeholders, waaruit een tiental conrete zakelijke ideeën werden weerhouden. Finaal schreven we voor één idee een gedetailleerd en concreet businessmodel uit. Dat is helemaal gebouwd rond het aanbieden van dagschotels aan scholen, bedrijven en verenigingen in de regio Leuven.

Uit onze samenwerking destijds is een ambitieus businessmodel ontsproten. Ik ben ongelooflijk trots dat we ondertussen na 5 weken en 4250 extra warme maaltijden verder kunnen zeggen dat we echt goed bezig zijn. De kinderziektes van de eerste weken zijn we de baas en met onze kleine ploeg verzetten we bergen knap werk. We krijgen een faire prijs voor deze opdracht en als we efficient inkopen en voldoende creatief zijn zal onze vzw dit jaar snel uit de rode cijfers zijn.
- Griet Vergauwen