Klanten - Overheid

Agreon (Beitem)

Agreon is een nieuw innovatienetwerk van Inagro en de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) West-Vlaanderen. Het project moet innovatieve kmo's in contact brengen met landbouwbedrijven die méér cleantech (technologie die inzet op een proper milieu) in hun bedrijf willen integreren. Het marketingplan werd helemaal toegespitst op het 'losweken' van innovatie uit de kmo-markt, en op het integreren van deze innovaties bij landbouwbedrijven. We hebben onder andere het verhaal en de positionering van Agreon helemaal op scherp gezet, hebben alle doelgroepsegmenten gedetailleerd in kaart gebracht, een innovatiematrix opgesteld en een praktische en pragmatische communicatiestrategie uitgetekend.

U bent aan het juiste adres wanneer het echt om strategische communicatievraagstukken gaat.
-- Stefaan Serlet

Vlaamse Activiteiten Coöperaties (Brussel)

De Vlaamse Activiteiten Coöperaties begeleiden werkzoekenden op weg naar succesvol ondernemerschap. Onder het motto ‘Samen sta je sterker dan alleen’ werken zij vanuit elke Vlaamse provincie aan het stimuleren van een coöperatief gedachtengoed bij een publiek van werkzoekenden. De coöperatie wenst in een nieuw marketingplan een overkoepelend verhaal neer te schrijven, waar elke provincale cel en elke stakeholder pal achter staat. Tevens moet het marketingplan een concreet actieplan voor succesvolle marketing- en communicatietools bevatten.