Klanten - Administratieve diensten

Xtra Interim (Kapellen)

Xtra Interim is een snelgroeiend interimbedrijf dat tevens vernieuwende HR-diensten aanbiedt. Het management wou afstappen van de ad hoc benadering van marketing en de overload aan strategische documenten die onvoldoende in de praktijk werden omgezet. Dit moest plaats ruimen voor een gedetailleerd marketingplan dat de lijnen voor de volgende 2 à 3 jaar uitzet. We schreven het marketingplan uit en vertaalden het naar concrete marketingprojecten die naadloos in de huidige organisatie werden ingebed.

i-Diverso (Turnhout)

i-Diverso is de nieuwe naam van de HR-dienstverlener WEB uit Turnhout, en vervangt tevens de naam van haar zusterbedrijf i-Loket. Met een nieuwe naam, en met een nieuwe commerciële strategie wil i-Diverso haar core-business (HR-dienstverlening die de brug vormt tussen uitvoerende profielen uit kansengroepen en de arbeidsmarkt) beter in de verf zetten. Het finetunen van de diensten en de markten moet leiden tot meer naambekendheid, een beter imago en beter resultaten.

ADMB Verzekeringen (Brugge)

ADMB verzekeringen maakt deel uit van de ADMB-groep, waarvan het sociaal bureau ADMB en het sociaal verzekeringsfonds Zenito de bekendste merknamen zijn. De verzekeringspoot heeft 52 mensen in dienst en specialiseert zich in verzekeringsproducten die zeer complementair zijn met de sociale wetgeving. ADMB Verzekeringen wil een nieuw ADMB-product in de markt te plaatsen dat alle nadelen van een fiscale controle dekt.