Klanten - Bloemen, planten & tuin

AVBS (Lochristi)

AVBS is de vakfederatie voor de Vlaamse sierteeltsector. Het management wou uiterlijk eind 2016 een toekomstplan op papier krijgen dat de strategische richting voor de volgende jaren helder zou maken. Aan de hand van diverse werksessies met bestuur, medewerkers en leden is stap-voor-stap een nieuwe toekomstvisie ontstaan die de toekomstige rol van het AVBS binnen de sector helder, begrijpbaar en tastbaar heeft gemaakt.

Febin (Ham)

Febin is een vakfederatie voor leveranciers die actief zijn in de DIY- en Garden sector. Het dagelijks bestuur wil een strategische oefening rond haar businessstrategie of businessmodel opzetten. Samen met een externe consultant wil ze haar verhaal, aanbod, doelgroepsegmenten, SWOT-analyse, positionering, middelen, waarden, visie en missie terug op scherp plaatsen. Een helder uitgeschreven businessmodel voor Febin moet nadien de basis leggen voor een betere communicatie met leden. Tot slot moeten uit deze oefening concrete werkpunten en meetpunten worden afgeleid.

Groen Groeien (Lochristi)

Groen Groeien is een nieuwe leden- en belangenvereniging voor Vlaamse tuinaannemers. De organisatie wil, samen met een extern marketingadviesbureau, een marketingstrategie uitschrijven die moet zorgen voor een groeiend aantal leden via ledenwerving en een professionele communicatie naar bestaande leden via ledenverzorging. Die marketingstrategie moet de lijnen qua communicatie voor het volgende jaar uitzetten, en moet uitgetekend worden in een helder en leesbaar marketingplan.

Het was een zeer aangename samenwerking. Door de inleving en ervaring van jullie team is er een heel mooi plan en een enorme uitdaging tot stand gekomen. Alvast bedankt.
—Galle Marc
De eerste beurs in Flanders Expo was een succes. We hebben heel veel contacten gelegd, en de eerste nieuwe leden hebben al hun lidgeld betaald. Onze strategie werkt en velen hebben ons opgemerkt. Zelfs onze leveranciers kwamen ons vertellen dat we sterk bezig waren. De combinatie van het marketingplan en onze dynamische groep bestuursleden blijkt de goede te zijn.
—Galle Marc

Der Kreis (Sint-Martens-Latem)

Der Kreis is een inkoopvereniging voor zelfstandige keukendetailhandelaars. Het management wil haar aanbod aan diensten beter communiceren en positioneren bij de leden, en de binding met de leden verhogen via een professioneler marketingbeleid. Het marketingplan, dat als draaiboek voor alle marketingacties in 2012 zal fungeren, moet de eerste stap zijn naar dat professioneler marketingbeleid.

Horeca Nederland (Dordrecht)

Horeca Nederland wil haar leden horeca-ondernemers beter doen samenwerken met elkaar. Een initiatief hierbij is het uitgeven van gezamenlijke stadsgidsen, en het bijwonen van workshops over marketing & communicatie.

Belgische Bontfederatie (Gent)

De Belgische Bontfederatie wil tijdens een workshop haar strategie en communicatie afwegen tegen de veranderende communicatiemaatschappij.

Markant (Brussel)

In het marketingplan van markant ligt een bijzondere focus op het ontwikkelen van een web 2.0 strategie. Met andere woorden: markant wil via online communicatie werken aan een dialoog en een relatie met (kandidaat-)leden. Mijn coaching moet alle instrumenten en tools klaar zetten voor een nieuwe website, e-mail nieuwsbrieven, nieuwspagina en weblog.