Klanten - Vrije beroepen

Multimed (Lembeke)

Multimed wordt een nieuwe medische groepspraktijk, waar (para)medici patiënten behandelen rond een betere lichaamshouding. Een verkeerde houding kan immers heel wat klachten in de hand werken, of is het resultaat van gerichte klanten. We hebben het businessidee rond de nieuwe praktijk omgezet naar een werkbaar en communiceerbaar businessmodel, en tekenden een concreet stappenplan voor de communicatie uit. 

Psychepolis (Brasschaat)

Psychepolis is een multidisciplinair medisch centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Ze brengt een bijzonder vernieuwend concept binnen de Vlaamse bio-psycho-sociale wereld, omdat ze vertrekt vanuit de visie dat geestelijke gezondheidszorg in de toekomst best multidisciplinair en geïntegreerd wordt benaderd, waarbij de zorg voor de patiënt steeds voorop staat. Wij schreven de strategie uit waarmee Psychepolis en haar individuele dienstverleners de patiënten, huisartsen en andere omringende zorgverleners moeten informeren en benaderen via communicatie. 

Advicare (Dessel)

Advicare is een nieuwe groothandel in medisch materiaal en producten voor thuisgezondheid, mét ondersteunend advies. Binnen de strategische oefening voor Advicare was de positionering ten opzichte van de concurrentie uiterst belangrijk. We gaan Advicare immers niet in de markt zetten als een zuivere groothandel. Wel als een groothandel met advies, dé waarde waarmee we het verschil met de andere groothandels gaan maken. Wij tekenden het businessmodel samen met de zaakvoerder uit, vertrekkende vanaf het prille businessidee. Vervolgens hebben we een gedetailleerd communicatieplan uitgeschreven, dat haarfijn vertelt hoe Advicare met haar professionele en particuliere klanten moet communiceren.

Centrum voor Thuisverpleging (Westerlo)

Centrum voor thuisverpleging is een erkende thuisverplegingsdienst die zowel algemene thuisverpleging als gespecialiseerde zorgdiensten aanbiedt. Het bedrijf wil op korte termijn evolueren naar een multidisciplinair team, waarbij algemene thuisverpleging naast gespecialiseerde zorgdiensten draait. Het marketingplan werd gefocust op deze herpositionering, op meer naambekendheid bij huisartsen en andere relevante stakeholders, op processen voor meer gecentraliseerde communicatie én op een nieuwe communicatiestrategie die met een minimum aan middelen een maximum aan resultaat garandeert.

Op basis van de ontvangen adviezen - en zeer directe en bruikbare tips - zijn we direct aan de slag gegaan. Met de steun van het Desmyttere-team hebben we de "gedachten" omgezet in daden. Wij zijn er vast van overtuigd dat het een meerwaarde is voor onze werking en een positieve flow teweegbrengt voor gans het team.
- Dirk Laeremans, zaakvoerder -

Structura (Hoogstraten)

Structura is de nieuwe naam van Atelier Blockx, een studie- en adviesbureau gespecialiseerd in de stabiliteit van constructies in beton, hout of staal. Het studiebureau werkt nauw samen met zusterbedrijf Blockx, Peeters en Vanlooveren (een architectenbureau), maar wil in de toekomst een meer zelfstandige koers gaan varen. Wij bedachten de nieuwe naam, tekenden het nieuwe businessmodel uit en schreven de communicatiestrategie uit. Het marketingplan bevat nu de volledige strategie waarmee Structura met een publiek van bouwheren (B2B én B2C), vastgoedontwikkelaars en architectenbureaus moet gaan communiceren.

Room07 (Linden)

Room07 is een architectenbureau, gespecialiseerd in renovatieprojecten. Het bedrijf haalt voldoende opdrachten binnen de juiste doelgroep binnen, maar wil groeien op vlak van kwaliteit, professionaliteit en rendement. Het marketingplan tekende de structuren en de acties uit voor een consistent en professioneel marketingbeleid. Dankzij een professioneler marketingbeleid zal Room07 visie en richting creëren, zal ze de basis leggen voor een bedrijfsimago dat aansluit bij de bedrijfsidentiteit, zal ze juiste leads genereren en zal ze de communicatie met bestaande klanten optimaliseren.

Singles & Co (Brugge/Gent)

Singles & Co is een coachingpraktijk voor singles die graag sterker willen staan in de zoektocht naar een nieuwe partner, of hun geluk willen vinden in het vrijgezellenbestaan. Als coaches werken Rob Maus en Lieve Smekens op meer zelfzekerheid, meer authenticiteit en de nodige gedragswijziging. Voor Singles & Co schreven we een praktisch plan van aanpak voor een trefzekere marktintroductie van dit vernieuwend concept. De ingrediënten? Een sterke online aanwezigheid, het uitbouwen van een reputatie over dit onderwerp en zinvolle partnerships. 

Orion (Noorderwijk)

Orion is een dierenartsencentrum voor neurologische en orthopedische dierengeneeskunde, en voor beeldvorming. Het is een tweedelijns doorverwijscentrum dat louter in opdracht of via doorverwijzing van de dierenarts werkt. Nu Orion niet langer als dierenartsenpraktijk functioneert, verandert de focus van particulier naar dierenarts. Het marketingplan waarmee Orion nu aan de slag gaat, beschrijft die omwenteling en zet de stappen uit om steeds meer dierenartsen naar hen te laten doorverwijzen.

Level3 (Halle)

Interieurarchitecten Goedele Deriemaeker, Barbara Van Lierde en Ilka Beke starten samen een groepspraktijk. Want één gezamenlijke marketingstrategie moet méér leads en naambekendheid opleveren dan 3 afzonderlijke strategieën. Om dit te bewerkstelligen, is een praktisch en gedetailleerd marketingplan nodig. Het plan moet het idee voor de groepspraktijk omzetten in een concreet go-to-market plan met gedetailleerd businessmodel en communicatiestrategie.

Hartelijk dank voor het duidelijk en goed opgebouwd marketingplan. We hebben er al heel wat uit opgestoken.
We zullen jullie zeker op de hoogte houden.

- Barbara Vanlierde

SevenO (Lochristi)

SevenO is een ontwerpbureau voor architectuur, interieur en bouwadvies. Om de nieuwe website optimaal aan de markt te presenteren, wil het management op korte termijn advies op vlak van storytelling (wie zijn we, wat doen we en voor wie), Google-optimalisatie (SEO), gebruiksvriendelijkheid (web-usability) en doelgerichtheid (web conversie).