Quares

Quares wil een strategische oefening opzetten waarbij het verhaal van Quares wordt herbekeken, maar nu vanuit het oogpunt van de klant (outside-in). Finaal moeten we komen tot één overzicht (werkschema) die alle dienst/markt-combinaties overzichtelijk in kaart brengt. Dit zal dan worden verfijnd naar persona’s (haarscherpe afgelijnde marktsegmenten) die we linken aan specifieke behoeftes. Dit schema wordt de basis voor een scherper verhaal en voor het nieuwe communicatieplan, dat het draaiboek zal worden voor de marketingcommunicatie. 

Bekijk andere referenties uit de sector Vastgoed & bouw