Ugly (Berchem)

Het merk Ugly heeft de afgelopen jaren een positief traject afgelegd en biedt bijzondere groeikansen voor het management. Er zijn hierbinnen echter heel wat strategische vragen te beantwoorden. In eerste fase hebben we rond de verschillende vragen een 2-delige workshop georganiseerd met het management, medewerkers en strategische stakeholders uit hun netwerk. Samen hebben we het strategisch draagvlak voor de toekomst in kaart gebracht. In tweede fase werd een 12-maanden stappenplan opgezet die als draaiboek fungeert voor de implementatie van de strategische keuzes die we hebben gemaakt.

Bekijk andere referenties uit de sector Woninginrichting