De 4 P’s van de marketing: magistrale eenvoud of misleidende beperking?

23-02-2017

De klassieke 4 P’s uit de marketing (Product, Prijs, Plaats en Promotie) bewijzen al decennialang hun nut bij het opzetten van marketingplannen en -strategieën. Dit model uit de jaren 60 van de vorige eeuw houdt vandaag nog altijd stand. De grootste verdienste van het model van professor Jerome McCarthy is wellicht de eenvoud, waarbij de marketingmix gebundeld wordt in 4 letterwoorden. Vele management- en marketingdenkers hebben alternatieve modellen gelanceerd, maar geen enkele heeft de 4 P’s uit het denkproces kunnen verdrijven. Maar in de huidige complexe marketingomgeving, die steeds sneller verandert, is het volgens mij té beperkt.

Hieronder ziet u het model van de marketingcirkels, een methodiek die wij al jarenlang gebruiken om een marketingstrategie of marketingplan op te bouwen. De methodiek van de marketingcirkels benadert marketing volgens een logische volgorde, en hecht evenveel belang aan het businessmodel (binnenste cirkel) als aan de communicatiemix (tussenliggende cirkel). Als zowel het businessmodel als de communicatiemix stevig in elkaar zitten, ligt de weg vrij voor succesvolle communicatieuitvoering (buitenste cirkel). Het businessmodel wordt dan in de markt gezet, en via diverse media en technieken gepromoot. We moeten dus werken van binnen naar buiten. Eerst denken, dan doen.

Het businessmodel is het hart van een marketingbeleid. Ze vertelt het verhaal van het bedrijf (wat doen we - wat verkopen we - aan welke prijs), wie de klanten zijn, de sterke en zwakke punten van de organisatie plus hoe het bedrijf met de toekomst omgaat, hoe het bedrijf zich positioneert tegenover concurrenten en hoe de interne en externe marketingorganisatie er uit ziet.  

Het businessmodel wordt dan vertaald naar de meest optimale communicatiemix voor een bedrijf. Het doel is om een optimale combinatie te vinden van verschillende technieken die elkaar versterken. De 4 pijlers van de communicatiemix zijn: internet, netwerking, reclame en klantenbelevenis.

Wanneer het businessmodel en de communicatiemix zijn neergeschreven, is het marketingplan klaar voor uitvoering. We moeten het businessmodel en de communicatiemix coördineren en uitvoeren. Dit is tevens een feedbackfase, waarbij we leren uit successen en fouten, en het businessmodel en de communicatiemix telkens gaan bijsturen.

Is deze methodiek beter of slechter dan anderen? Neen, daar gaat het niet om. De verdienste van dit model is wel dat ze aangepast is aan de moderne marketingnoden en -technieken. Maar ook: dat ondernemers er zelf mee aan de slag kunnen.

Geschreven door Peter Desmyttere in Businessmodel.